Envirofilm

Každoročne sa veľmi tešíme na spoluprácu so Strednou odbornou školou lesníckou v Banskej Štiavnici, ktorá nám poskytuje študentov a ich dravcov. Tento rok k nám prišli dve študentky a priniesli so sebou štyri dravce. Vystriedali sa u nás deti z MŠ, zo ZŠ, zo SŠI a tiež prišli ľudia z domova dôchodcov. Videli sme ako dravce lietajú, ako vedia poslúchnuť na povel, ako vedia nájsť potravu a taktiež sme sa dozvedeli mnoho hodnotných informácii o nich. Toto podujatie prebieha na Štefánikovom námestí. Súbežne prebieha v čitárni premietanie filmov s enviromentálnou tématikou. Už teraz sa tešíme na budúcoročné stretnutie.