Ezopove bájky

I keď sú jarné prázdniny, v knižnici nemáme núdzu o detských návštevníkov. Deti z ozdravovne Slniečko v Kremnických Baniach nás navštívili za účelom oboznámenia sa s knižnicou, nakoľko mnohé z nich ešte v našej knižnici neboli. Vysvetlili sme si literárny žáner bájka, porozprávali sme sa o tom, aké ponaučenia môžu plynúť z bájok, hľadali sme v bájkach zvieratá, ktoré majú ustálené ľudské vlastnosti. Prečítali sme si jednu z Ezopových bájok a pre lepšie pochopenie príbehu sme sa zahrali hru "lesná pavučina". Deti strávili v knižnici príjemný čas, odchádzali s novými zážitkami a malým darčekom.