G. K. Zechenter-​Laskomersk​ý

Výraznú osobnosť Kremnice G. K. Zechentera Laskomerského sme si pripomenuli so žiakmi zo ZŠ P. Križku prečítaním úryvku z najznámejšieho diela Tatranské listy, výber z memoárov a spomienok. Venovali sme sa úryvku Vysoké Tatry za Rainerovcov 1833-1873. Nezabudli sme spomenúť aj najstarší dub nachádzajúci sa v záhrade, ktorá nesie jeho meno.