Jano

Dielo Fraňa Kráľa “Jano” poznáme ako príbeh chudobného chlapca, ktorý sa nepoddáva svojmu ťažkému osudu. So žiakmi II. stupňa SŠI sme porovnávali život súčasnej mládeže so životom mládeže z doby, v ktorej žil Jano. Prečítali sme si krátke úryvky z knihy a čítanie sme spojili s hrami, ktoré súviseli s čítaným textom. Vysvetľovali sme si zastaralé slová, ktoré sme našli v texte.