Je rovnakosť rovnosťou?

V rámci Týždňa slovenských knižníc naša knižnica spojila sily so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva a pripravila antidiskriminačný workshop pre študentov. Lektori JUDr. Miroslava Novodomocová, Mgr. Monika Kršková a Mgr. Tomáš Földeš im postupne prezentovali SNSĽP, jeho knižnicu ako aj antidiskriminačný zákon. Študenti mali možnosť vyskúšať si na vlastnej koži, ako vznikajú predsudky alebo si zahrať scénky, kde využili nové poznatky o formách a dôvodoch diskriminácie.