KIV a Láskavé rozprávky

Vypočuť si nové informácie o našej knižnici prišli deti zo ZŠ v Jastrabej. Prváčikovia sa dozvedeli aké oddelenia sú v knižnici, komu slúžia, tiež sme si porozprávali ako sú knihy u nás uložené. Na zážitkové čítanie sme si vybrali knihu "Láskavé rozprávky", z ktorej sme čítali rozprávku o láske k jedlu a deti sa dozvedeli ako vznikla takáto láska. Rozprávali sme sa aj o tom, ako vzniká chlieb a deti za odmenu dostali na zjedenie chlieb s maslom. Dohodli sme sa, že sa stretneme aj v budúcom školskom roku.