KIV spojená s tvorivou dielňou

Knihovnícko - informatickou výchovou si obohatili poznatky deti zo ZŠ pre žiakov so sluchovým postihom internátna Viliama Gaňu v Kremnici. Dozvedeli sa všetko potrebné o knižnici, aké služby ponúkame pre čitateľov a návštevníkov knižnice. Tí žiaci, ktorí nevedeli ako sú u nás knihy uložené sa to naučili a ja verím, že keď nás navštívia budú sa vedieť ľahko orientovať v našich priestoroch. Po vyčerpaní všetkých otázok, ktoré mali deti pripravené, sme sa pustili do tvorenia záložiek.