KIV + Strom, ktorý dáva

Nie všetky deti majú možnosť nazrieť do knižnice a zúčastniť sa podujatí, ktoré tu organizujeme. Medzi takéto patria aj deti zo ZŠ pri zdravotníckom zariadení. Vtedy nastáva čas, keď my prichádzame medzi ne, a poskytneme im plnohodnotné podujatie, akoby boli u nás v knižnici. Tentokrát sme sa stretli, aby deti spoznali jeden zázračný strom. Prečo zázračný? Pretože počas celého svojho života niečo dával. Možno si poviete, čo je na tom zvláštne? Spôsob, akým autor citlivo vníma a opisuje vzťah chlapca a “jeho” stromu je naozaj na zamyslenie, či sa všetci správame tak, akoby sme mali.