KIV

Knihovnícko – informatická výchova je z nášho pohľadu veľmi dôležitá súčasť nášho povolania. Učíme deti, resp. žiakov, nielen čo je knižnica, zoradenie nášho fondu, ako zaobstarávame a spracúvame knihy, ošetrujeme ich, ale snažíme sa v deťoch vzbudiť záujem o knižnicu a čítanie ako také. KIV je spôsob na toto veľmi vhodný. Na spestrenie podujatia sme sa porozprávali o príbehu z knihy “Strom, ktorý dáva” a tento príbeh zanechal v deťoch poznanie ako sa máme správať k ostatným.