Knihovanie s nocou

Doteraz sme nocovali v knižnici raz v roku. Zistili sme, že knižnicu by
sme museli nafúknuť, aby mali všetky deti možnosť u nás stráviť noc a
tak sme sa rozhodli zorganizovať nocovanie aj počas letných prázdnin.
Táto noc bola trochu iná, než Noc s Andersenom, pretože sme boli na
premietaní rozprávky v Zechenterovej záhrade, potom sme sa vybrali na
nočnú turistiku, čo vystrašilo tie menej odvážne deti. V knižnici sme
pozerali 3D rozprávku, hrali sme sa rôzne hry a tí najvytrvalejší
nezažmúrili oko do samého rána.