Knihovnícko - informatická výchova

Spoznať priestory a služby našej knižnice prišli deti, ktoré navštevujú ZŠ pri ZZ PN v Kremnici. Prečo spoznať priestory? Tieto deti boli u nás prvýkrát a niektoré z nich prvýkrát v knižnici ako takej. Porozprávali sme si o službách knižnice, a keďže deti nemali žiadne otázky, prešli sme k hlasnému čítaniu z knihy od Gabriely Futovej "Zmätené dvojičky zo Slepej uličky", v ktorej vystupujú dvaja súrodenci, Ria a Rišo. Porovnávali sme ich povahové črty a hľadali dobré a zlé vlastnosti. Na záver si deti vyrobili záložky do kníh.