Knižnica deťom, MDD

V malom predstihu sme s deťmi oslávili MDD. Síce nám vrtkavé počasie zmenilo plán, pretože sme chceli malé oslavy MDD urobiť vonku pred knižnicou, ale našťastie sme mali pripravený plán "B" a pripravili sme rozprávkovú miestnosť v knižnici. Deti si samé podľa záujmu mohli vybrať, čo chceli robiť. Či tvorivú dielňu, kde si mohli vyrobiť hada s vlny, alebo skladať puzzle, alebo riešiť logické úlohy. Boli tiež pripravené úlohy pre najmenších. Deti sa veľmi snažili, keď sa dozvedeli, že za každú správne vyriešenú úlohu dostanú sladkú odmenu. Takže deti, ešte raz, všetko najlepšie k vášmu sviatku.