Komiksy

Téma komiksov je zaujímavá azda pre všetky vekové kategórie, no najbližšie k nej majú tí násťroční. So žiakmi zo SŠI sme hľadali vysvetlenie pojmu komiks v odborných encyklopédiách, čo bola pre niekoho dosť náročná úloha. Vysvetlili sme si tento literárny žáner, spomenuli sme aj zaujímavosti zo sveta týkajúce sa komiksov a tiež aj to, kedy sa rozšírili na Slovensku. Žiaci si sami overili na malom kvíze, čo o komiksoch vedia a na záver si jednoduchý komiks vytvorili.