Les ukrytý v knihe

Aj v tomto roku sme sa zapojili do projektu "Les ukrytý v knihe", ktorý organizuje Národné lesnícke centrum vo Zvolene. Navštívilo nás 16 lesných pedagógov a mali pripravený veľmi pekný a pestrý program pre deti. Čítali sme si z kníh s lesnou tématikou, deti vyplnili pracovný list, vyrobili si knihu, dozvedeli sa zaujímavé informácie a dostali mnoho darčekov.