Lokomotíva Katka

Deti zo Školského klubu detí pri ZŠ P. Križku nás navštívili za účelom príjemne
stráveného popoludnia. Posadali si do "lokomotívy" a mohli sme
začať cestovať. Na začiatok našej cesty sme si prečítali úryvok z
knihy o lokomotíve Katke, potom sme sa zahrali niekoľko hier, ktoré
súvisia so železničnou dopravou. Deti sa aktívne zapájali a ako samé
povedali, nemali čas sa nudiť. Tešíme sa na ďalšie stretnutie v budúcom
školskom roku.