Maľované kamienky

V spolupráci s kinom Akropola sme uskutočnili tvorivú dielňu v
Zechenterovej záhrade, ktorá bola ako sprievodný program ku karaoke
bejby. Všetky deti, ktoré prišli do záhrady, maľovali s radosťou a
to veľké množstvo kameňov dovezených až z Gaderskej doliny ani
nestačilo. Keď deti zistili, že vyčerpali zásobu, vyhľadávali kamene v
záhrade. Po vymaľovaní za s radosťou zapájali do spievania na mikrofón.
Ďakujeme všetkým zúčastneným a v záhrade sa stretneme pri tvorivej
dielni opäť v auguste.