Mikuláš

V tomto roku sme sa zapojili do mestskej akcie “Mikuláš”. V čitárni sme čítali deťom rozprávky s vianočnou tématikou. Deti postupne prichádzali a vypočuli si jednu, niekedy aj viac rozprávok.