Môj anjel sa vie biť

Žiaci zo ZŠ P. Križku si prišli vypočuť príbeh o chlapcovi Oskarovi. Príbeh sa volal ,, Tá prezývka ma štve ". Po jeho prečítaní zazneli slová: "Nech sa prihlási ten, kto môže spať spánok spravodlivých." Každé z detí malo možnosť nejako sa zachovať k plyšovému psíkovi, ktorému dali meno Dunčo. Potom sme rozoberali ich reakcie a vysvetlili sme s,i ako sa náš Dunčo mohol cítiť v niektorých situáciách. Pomocou tejto hry veľa detí pochopilo, ako sa treba k zvieratkám, ale aj k ľudom správať, aby mohli spať "spánkom spravodlivých."