Mokrý Ďurko

Žiaci 5. ročníka zo ZŠ Pavla Križku prišli, aby si vypočuli povesť ,, Mokrý Ďurko " z knihy Dunajské povesti od Márie Ďuríčkovej. Rozprávku im predniesli študenti Kremnického gymnázia, ktorí na záver odmenili žiakov malou sladkosťou za každú správnu odpoveď na pripravený kvíz. Na záver si za pomoci študentov Školy úžitkového výtvarníctva v Kremnici vyrobili marionetové bábky postavičiek z povesti o Mokrom Ďurkovi. Pod ich šikovnými rúčkami vznikali všakovaké ryby aj vodníci.