Nula kelvinov či Večnosť omylov

V pondelok 5. mája 2014 sme mali možnosť privítať v našej knižnici mladú slovenskú autorku, ktorá sa ako jedna z mála venuje písaniu sci-fi. Jana Plauchová pochádza z Banskej Bystrice. V súčasnosti žije v Žiari nad Hronom, kde pôsobí ako odborná pracovníčka Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella. Vždy ju fascinoval vesmír a prírodné vedy. V roku 2012 vydala prvý román „Nula kelvinov“ a v roku 2013 jej vyšiel sci-fi thriller "Večnosť omylov". Jana Plauchová nám predstavila a priblížila svoju tvorbu, vniesla svetlo do oblasti sci-fi a naznačila ako ďalej bude pokračovať jej autorská budúcnosť.