O kohútikovi a sliepočke

Malí škôlkárikovia sa v knižnici zahrali na farmu plnú zvieratiek. Vysvetlili sme si pojem “dobrý skutok”, pretože v rozprávke kohútik a sliepočka veľmi túžili urobiť dobrý skutok. Chceli pomôcť všetkým zvieratkám vo svojom okolí, no pochopili, že nemôžu. Napokon sa postarali o kvietky v záhrade a tak urobili dobrý skutok.