Osmijanko - 4. otázočka

Tretiaci zo ZŠ P. Križku sa zapojili do celoslovenského projektu Osmijanko a do knižnice si prišli vypracovať 4. otázku zo súťažného zošita. Ich úlohou bolo naučiť sa krátku básničku od D. Heviera Cirkus Cinkeles a predviesť ostatným spolužiakom krátku miniscénku. Vybrala som spomedzi detí dve, ktoré sa básničku naučili a zabavili tak ostatných spolužiakov. Potom sa pridali k ostatným a vytvorili veľmi pekný plagát, ktorý pozýva ľudí do cirkusu. Vyrobiť plagát bola úloha v 4. otázke.