Osobnosti Kremnice

Žiaci 6. ročníka ZŠ P. Križku nás navštívili, aby sa oboznámili s osobnosťami Kremnice, ktoré tu pôsobili a pôsobia. Rozprávali sme sa o J. Cígerovi Hronskom, P. Hollom, Ľ. Lehotskej Križkovej, G. Angyalovi a o mnohých ďalších osobnostiach. Žiaci boli veľmi aktívni a informácie si vzorne zapisovali.