Podivuhodné príbehy siedmich morí

Deti z detskej ozdravovne Slniečko v Kremnických Baniach si spravili
malý výlet do mesta Kremnica a spojili s návštevou našej knižnice.
Pripravili sme pre ne podujatie, ktoré je vhodné pre širší vekový záber,
nakoľko boli deti v rôznom veku. Prečítali sme si pekný príbeh od Jána
Uličianskeho a zabavili sme sa na vtipnom teste, v ktorom deti
odpovedali pomocou pripravených kartičiek. Víťaz bol jediný spomedzi
všetkých, ktorý odpovedal na všetky otázky správne a tým mu zostali obidve
kartičky. Od nás dostal malý darček. Už teraz sa tešíme na podobné
stretnutie.