Poézia v Kremnici

Kremnica napriek tomu, že je malé mesto, môže sa popýšiť šikovnými obyvateľmi. Dôkazom toho je stretnutie so štyrmi tvorivými seniormi, ktorí k nám odvážne prišli prezentovať svoju tvorbu. Postupne sa nám predstavili Matilda Olbrichtová, Marián Vojtko, Jozefína Zobeková a Alžbeta Vítková. Títo nadšenci nám predniesli svoje verše, ktoré boli venované láske, láske k rodine, verše písané na "počkanie" či "objednávku, verše veselé i smutné a dokonca aj verše, ktoré by kľudne mohli byť jednoduchou pomôckou pri výuke vybraných slov. Každý nás očaril niečím iným a pozoruhodné bolo aj to, že pani Jozefína Zobeková nepotrebovala žiadne ťaháky, žiadne papiere a všetky svoje básne recitovala naspamäť.