"Prvácka pasovačka + KIV" V rámci tohto stretnutia sme deťom zo SŠI slávnostne odovzdali nové čitateľské preukazy, pričom získali registráciu na jeden rok zdarma. Prečítali sme si veľmi pútavý príbeh, a tiež sme deťom podali potrebné informácie o knižnici v rámci knihovnícko – informatickej výchovy.