Prvácka pasovačka

Všetkých prváčikov v tomto roku sme zaregistrovali do knižnice zdarma. Slávnostne sme im odovzdali čitateľské preukazy a deti boli na to patrične hrdé. Prečítali sme si rozprávku o Fidlibumovi. Veď ktoré dieťa by nepoznalo Fidlibuma? Tešíme sa z toho, že máme nových malých čitateľov.