Rozprávky do tmy

Nevidiaci človek to nemá v živote jednoduché. Presvedčili sa o tom aj štvrtáci zo ZŠ na Angyalovej ulici, nakoľko si vyskúšali na vlastnej koži aké je ťažké robiť niektoré úkony bez zraku. So zaviazanými očami skúšali napísať niekoľko slov, nakresliť jednoduchý obrázok a po odkrytí očí sa veru nasmiali na svojich "nepodarkoch". Prečítali sme si úryvok z knihy Rozprávky do tmy, ktorú v spolupráci so spisovateľom Pochaničom zostavili nevidiace a slabozraké deti. Klobúk dole pre ich šikovnosťou.