Rozprávky z múzea záhad a tajomstiev

Popoludní nás navštívili deti zo ŠKD pri ZŠ na Angyalovej ulici. Prečítali sme si príbeh o stratenej soche. Prezradíme vám bez hádania, že stratená socha sa našla a skončila v múzeu záhad a tajomstiev. S deťmi sme sa rozprávali o pamätihodnostiach za hranicami našej krajiny. Deti vedeli správne pomenovať stavby na obrázkoch, priradiť k nim mesto, v ktorom sa nachádzajú aj štát.