Rozprávky z múzea záhad a tajomstiev

Dnešné stretnutie bolo cielené na pamätihodnosti za hranicami nášho štátu, ale aj v našom meste. Prečítali sme si úryvok z knihy Rozprávky z múzea záhad a tajomstiev a o soche, ktorá nečakane zmizla zo svojho miesta. Deti si v teste vyskúšali to, ako poznajú známe svetové stavby ako napríklad Eiffelova veža, Coloseum, Socha slobody atď. Rozprávali sme sa aj o tom, kam by zobrali svojich priateľov vo svojom meste, čo zaujímavé by im chceli ukázať. Na záver deti kreslili sochy, parky a veže, ktoré by chceli vo svojom meste.