Rozprávky z palety - Stromy Vincka Zelienku

Viete si predstaviť život bez farieb? Možno na chvíľu aj áno, ako deti zo ZŠ P. Križku. Po rozhovore o farbách sme si všetci uvedomili, že bez farieb to v živote nejde. Napríklad také farby na semafore, alebo na dopravných značkách, alebo červené pero pedagóga, alebo zeleň v prírode, alebo...veď vlastne vieme všetci, že farby k životu potrebujeme. V knihe Rozprávky z palety sa môžeme stretnúť s ôsmimi rozprávkami, z ktorých každá je zameraná na inú farbu.