Sexuálna výchova

Počas školských prázdnin sa stretli na pôde Knižnice Jána Kollára deti z Detského domova Maurícius v Kremnici
s pracovníčkou Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom pani Miroslavou Malatincovou,
ktorá sa zamerala na sexuálnu výchovu a vývojové zmeny v dospievaní.