Slovenské ľudové rozprávky

Pojem ľudová rozprávka je pre azda každé dieťa známa. Rozprávali sme sa o hlavných znakoch rozprávky, rozdelenie rozprávok a prečítali sme si rozprávku od P. Dobšinského “Ženský vtip”. Na spestrenie sa deti samé otestovali, či rozprávku pozorne počúvali.