Slovenské ľudové rozprávky

So žiakmi druhého stupňa SŠI sme skloňovali rozprávky azda vo všetkých pádoch. Rozprávka O dvanástich mesiačikoch sa datuje ako najstaršia rozprávka, ktorú poznáme, čo prekvapilo aj deti. Bližšie sme sa zaoberali rozprávkami Pavla Dobšinského. Hľadali sme znaky rozprávky a hlasné prečítanie textu sme spestrili malým kvízom, ktorý poukázal na to, aké boli deti pozorné pri čítaní.