Spoločné čítanie

V tento piatok ako prví otvorili dvere do knižnice druháci zo ZŠ P. Križku. Zapojili sme sa spolu s deťmi do celoslovenského projektu "Spoločné čítanie", pri ktorom sme prispeli k rekordu v čítaní. Prečítali sme si niekoľko príbehov z knihy "Tri myšky mytrišky" a vypracovali sme malý kvíz, v ktorom sa ukázalo ako deti pozorne počúvali. Teraz budeme netrpezlivo čakať, či sa rekord podaril.