Strom, ktorý dáva

Tretiaci zo ZŠ P. Križku nás navštívili v tomto školskom roku prvýkrát. Prečítali sme si veľmi zaujímavý a poučný príbeh z novokúpenej knihy “Strom, ktorý dáva”. Deti si všimli vzťah stromu a chlapca a porovnávali ho so životom ľudí vo svojom okolí. Vycítili, že nie je správne iba brať, ale potrebné je aj dávať, a tým je človek šťastný.