Svetlo v dlani

Čo sa tým asi myslí, keď je svetlo ukryté v dlani? Pri tejto otázke sa deti veľmi približovali ku správnej odpovedi, ale museli sme im trochu pomôcť, aby vedeli presnejšie povedať, čo znamená svetlo v dlani. Cez krásnu rozprávku z rovnomennej knihy sme spoznali nevidiace deti, ktoré potrebujú ku svojmu životu sluch a hmat viac, ako človek, ktorý vidí. Deti mali možnosť vyskúšať si na vlastnej koži, aké to je, keď nič nevidia. Pomocou hmatu skúsili zistiť, aký predmet majú v rukách a nebolo to veľmi jednoduché. Taktiež vyskúšali pomocou sluchu identifikovať hlas svojich spolužiakov.