Svetlo v dlani

Byť nevidiacim nie je vôbec jednoduché. Vyskúšali si to aj deti zo ZŠ P. Križku. So zaviazanými očami, len pomocou hmatu skúšali uhádnuť predmet, ktorý držali v ruke. Prečítali sme si príbeh o nevidiacich deťoch a rozprávali sme sa o tom, ako vieme pomôcť nevidiacim.