Tolerancia - cudzie slovo

So žiakmi zo ZŠ na Angyalovej ulici sme si rozobrali slovo TOLERANCIA. Čo vlastne pod týmto pojmom rozumieme? Aké rôzne formy tolerancie rozlišujeme? Je možné stanoviť hranicu tolerancie? Spoločne sme uvažovali, či by nebolo najjednoduchšie riadiť sa heslom ,, NEROB DRUHÝM TO, ČO NECHCEŠ, ABY ROBILI TEBE ". Nakoniec sme si pozreli film Farebné kamienky, ktorý nám predstavil rusínsku národnosť žijúcu u nás na Slovensku.