Tomáš Janovic

Tretiaci zo ZŠ P. Križku si vybrali tému Tomáša Janovica, jeho život a tvorbu, pretože v čítanke mali za úlohu vypátrať jeho básničku. Predstavili sme si knihy od tohto autora a v malom teste si deti vyskúšali svoju pozornosť. V texte hľadali ukryté názvy kníh.