"Tramtária"

Žiaci tretieho ročníka v ZŠ P. Križku si hodinu čítania spestrili návštevou knižnice, nakoľko jedna z úloh v čítanke bola, zoznámiť sa s knihou od M. Válka Tramtária. Prečítali sme si niekoľko vtipných básničiek a podrobnejšie sme si rozobrali báseň o Panpulónoch. Deti hrdinsky tvrdili, že sa nikdy a ničoho neboja, ale keď sme strach začali podrobnejšie skúmať, mnohé prichádzali na to, že aj ony mávajú strach. Hlavne vtedy, keď sa večer zotmie a ostane ticho alebo vtedy, keď sú samé doma.