Veľká Morava

Veľká Morava bola téma dnešného stretnutia so žiakmi 7. ročníka ZŠ P. Križku. Žiaci si pozreli dokument o Veľkej Morave a dozvedeli sa mnoho zaujímavostí. Či pozerali pozorne sme overili po jeho skončení, ale žiaci sa nenechali nachytať a pohotovo odpovedali na každú položenú otázku.