Vernisáž výstavy výtvarných prác žiakov

Vernisážou bola v čitárni otvorená výstava výtvarných prác žiakov z arteterapie zo Špeciálnej základnej školy internátnej v Kremnici. Začiatok vernisáže oživil kultúrny program, s ktorým vystúpili žiaci školy. Slávnostný príhovor predniesol riaditeľ ŠZŠI v Kremnici PaedDr. Peter Klimek, ktorý zároveň ocenil prítomných pedagógov a hostí. Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom. Výstava prác žiakov je verejnosti prístupná do 22. júna 2014.