Vianočné tvorenie

Vytvoriť obrázok s vianočnou tématikou pre žiakov zo SŠI nebolo ťažké. Zvolili sme síce náročnejšiu techniku, ale žiaci ju zvládli. Vytvorili veľmi pekné obrázky, ktoré si zobrali so sebou a vyzdobili si s nimi svoju triedu.