Workshop - Malý princ, tieňové divadlo a výroba bábok

Študenti Gymnázia v Kremnici si pre žiakov 8. ročníka zo ZŠ P. Križku pripravili tieňové divadlo a prednes úryvku z knihy Malý princ od spisovateľa Antoine de Saint-Exuperyho. Potom sa žiaci s odhodlaním pustili do výroby marionetových bábok. Pomáhali im pri tom študenti zo ŠÚV v Kremnici, ktorí so sebou priniesli na ukážku niekoľko bábok z Malého princa. Žiaci si z podujatia odniesli nové vedomosti nielen o knihe, ale aj o spisovateľovi a tiež vlastnoručne vyrobené bábky.