Workshop so študentkami zo ŠÚV v Kremnici

Po druhýkrát sme sa stretli so študentkami zo ŠÚV v Kremnici. Doniesli veľkú kopu materiálu a spolu s deťmi tvorili nevšedné záložky inšpirované rozprávkami. Tieto výtvory sú vystavené v oddelení pre deti a týmto vás srdečne pozývame na našu minivýstavku.