Žiaci verzus študenti

Toto podujatie sa nieslo v duchu tvorivosti. Študentky zo ŠÚV v Kremnici, ktoré študujú odbor Tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov ukázali deťom ako sa dá vyrobiť krásna záložka. Pátrali sme po rozprávkových postavičkách, čím sme samotné deti inšpirovali k tvorbe. Vznikali všakovaké zvieratká ako mačky, psy, dokonca divé šelmy, autíčka ale i nežné kvietky. Materiál študentky poskytli zo zdrojov školy, za čo sme im vďační, pretože bez takejto pomoci by to nešlo uskutočniť.