Žijú medzi nami

Knižnica v spolupráci s Pohronským osvetovým strediskom v Žiari nad Hronom, pracovisko Banská Štiavnica už pravidelne pripravuje stretnutia s autormi z Autorského klubu v Banskej Štiavnici, ktorí nám prezentujú svoju tvorbu. Postupne sa nám predstavili: Nadežda Kvaková, ktorá sa venuje poézii, píše epigramy a poviedky. V rokoch 1998 a 2005 vydala zbierku básní Pre teba, zbierku Epigramy a poviedky pod názvom Stonožka. Katarína Kissová sa zameriava na poéziu, ktorej sa venuje od detstva, ale píše aj poviedky, fejtóny a články. Zdenka Turáneková vydala malé zbierky poézie spolu s J. Bernardom. K písaniu ju inšpiruje vzťah k prírode, rodine a kultúre. Všetky dámy svojimi veršami navodili príjemnú až rodinnú atmosféru.