Rešerše

Poznámka pre záujemcov o vypracovanie rešerše:

Naša ponuka na vypracovanie rešerše platí pre každého záujemcu, ak sa téma rešerše týka nášho regiónu – t. j. miest a obcí okresov Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom.
Ak je predmetom rešerše všeobecná téma, ponuka je určená výhradne používateľom knižníc spadajúcich do vyššie uvedeného územia.

Prípadným záujemcom ponúkame