STORYTELLING

Bližšie informácie:

Storrytelling pre vnúčatá

5-dňový denný tvorivý literárny tábor v Knižnici Jána Kollára v Kremnici je zameraný na detskú kreativitu. Pod vedením odbornej lektorky Moniky Necpálovej budeme rozprávať, písať, hrať sa, učiť sa nové veci a hlavne spoznávať príbehy a zážitky našich seniorov. Usmerňovaná detská aktivita podporuje zodpovednosť detí, ich myslenie, nápady, kritiku. Hravou a zároveň náučnou formou si deti osvoja rôzne literárne a komunikačné techniky, pričom rozvinú svoj prirodzený talent.

Na záver tábora bude snaženie detí odprezentované vystúpením pred starými rodičmi, a to v piatkovom rozlúčkovom programe o 13:00 hodine.

Termín podujatia: pondelok 9.7. až piatok 13.7.2018 v čase od 9:00 do 13:00 hodiny

Vek detí: 6 - 14 rokov (žiaci základnej školy)

V tábore bude zabezpečený pitný režim, avšak stravovanie je potrebné si zabezpečiť samostatne.

Po registrácii je účasť bezplatná, no povinná počas celých piatich dní.

Prihlásiť sa môžete do 30.6.2018 priamo na detskom oddelení knižnice Jána Kollára v Kremnici, alebo zaslaním prihlášky na e-mail kniznica@kjkk.sk. (prihlášku nájdete na stránke www.kjkk.sk).

Kapacita tábora je obmedzená, preto je potrebné počkať na potvrdenie knižnice o prijatí účastníka do denného literárneho tábora.


Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia

                                                                                               Tešíme sa na vás J

Prihláška

5-dňový denný tvorivý literárny tábor v Knižnici Jána Kollára v Kremnici
Meno a priezvisko dieťaťa:
Adresa dieťaťa:
Vek:
Ročník ZŠ do ktorého nastúpi v IX/2018:
Meno a priezvisko zákonného zástupcu:
Adresa zákonného zástupcu:
Mail zákonného zástupcu:
Telefón na zákonného zástupcu:
 
 
* Prosíme zistiť predbežný záujem starého rodiča zúčastniť sa na podujatí * Prihláška sa stáva po potvrdení organizátorom záväzná * Súhlasím s tým, že fotografie, audio a video materiály, vek a meno dieťaťa môžu byť použité na propagáciu projektu a výskum v oblasti vzdelávania divadlom